VOL081索菲娅Sophia写真套图31P索菲娅Sophia蜜桃社

VOL081索菲娅Sophia写真套图31P索菲娅Sophia蜜桃社

实如冬青子,条上有羽如箭,视之若三羽,故名。 日向阴生者为澄茄,向阳生者为胡椒。

盖咽证皆属阴气上逆,故用苦寒以降之。昔人以桂枝汤为太阳经风伤卫之专药,他经皆非所宜,而仲景三阴例中阴尽复阳靡不用之,即厥阴当归四逆,未尝不本桂枝汤也。

能通九窍,去心腹邪气,止热闷头痛,风痰瘴疟,杀一切虫毒、蛊毒,取三七枚研水服之,即当吐出。以葱叶专散血气。

辛平无毒。故治冲脉为病,逆气里急,及治诸气壅腹胀后重如神。

《本经》黑者主女子漏下。与酸枣、白棘无异。

又治酒客肺胃湿热,声音不清,及腹中热积蛊毒。近有一人患消中善饥,诸治罔效,因烦渴不已,恣啖梨不辍,不药而瘳。

Leave a Reply