U251明娜写真套图64P明娜尤果网

U251明娜写真套图64P明娜尤果网

治鼻流涕不止,名曰鼻渊。烧灰即乌骨,俗名海鳔蛸发明乌骨,厥阴血分之药,兼入少阴,其味咸而走血,故治血枯血瘕,经闭崩带,阴蚀肿痛,丈夫阴肿,下痢疳疾,厥阴本药也。

一名通气饮子。发明牡蛎入足少阴,为软坚之剂。

北人未识此病。此乃魏夫人秘传怪病方也。

其脉沉而细,其自下起以重腿香港脚者,亦当汗。 治阳明中风,身热无汗,不恶寒而渴。

每服一丸,茶清化开,临卧服。治小儿黄胆,眼黄脾热。

发明者,胃之兽也。 治湿气第一神方。

Leave a Reply