Vol357嫩模陈一涵私房黑色连身裙配无内黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真41P陈一涵模范学院

Vol357嫩模陈一涵私房黑色连身裙配无内黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真41P陈一涵模范学院

 一小儿四肢消瘦,肚腹渐大,寒热嗜卧,作渴引饮,此肝脾疳也。迟涩主胃脘不和。

三棱散治小儿尿白,久则成疳,宜补脾消食化积。牛黄丸治风痫因汗出解脱风邪乘虚,迷闷搐掣涎潮,屈指如计数是也。

诸虫惟上半月头向上,可用药追之。一小儿五岁,食粽后切牙欲吐,顷间腹胀昏愦,鼻青黄赤,此脾土伤而食厥也。

老人阴已痿而思色,以降其精,则精不出而内败,精已耗而复竭之,则大小便牵痛如淋。后因劳复作,用补中益气汤加益智二剂而痊。

一小儿患前症腹痛,服攻下之剂,发热不已,大便不化,按其腹不痛,与冷水不饮,此食积去而脾气虚也,用五味异功散加当归、升麻而愈。此肝经血虚,火动伤肺也,用五味异功散加山栀,补脾肺清肺金;用地黄丸滋肾水生肝血而安。

若舌不能转运言语,而喉中声嘶者,则为喉喑。又以异功散加当归,并六味地黄丸,又月余而愈。

Leave a Reply