Vol125爆乳女神妲己学生制服性感写真26P妲己花漾

Vol125爆乳女神妲己学生制服性感写真26P妲己花漾

三损损于肌肤,肌肤消瘦,饮食不能生肌肤。伤寒例曰、从春分以后,至秋分节前,天有暴寒,皆时行寒疫也。

故不曰月而曰月窟。若阴邪厥逆,脉微寒极而遗尿者,当温肾散寒。

如人身自腹以上为天,腹之下为地,人身之气,自足之涌泉而起,至于头顶,又降而下,循环不穷。是以明知迳气之风,不可久当也。

然则饮症之属寒也,可知矣乎夫。凡头角痛耳烘烘而鸣,耳之上下肿痛,皆少阳所主部分邪火为之也。

故岐伯独于瘅疟一证前后辨论,较他症尤详。舌黑者,热已剧也。

或有伤痕血迹者,必问曾经搔挖否,不可以有血而便为枯症,仍从湿治可也。少腹痛者,即脐以下丹田穴痛,为有瘀血结热,属厥阴。

Leave a Reply