No575新人沐沐baby53P沐沐baby秀人网

No575新人沐沐baby53P沐沐baby秀人网

 知藻三棱归芍草,升芩花粉柴胡梢,葛根黄连莪术桔,昆布龙胆柏连翘。宜于疽上以艾灸之,若灸之有疱者顺,无疱者逆。

初起先肿焮热,疼痛应心,宜用甘草、朴硝各五钱,熬水浸洗即瘥。微肿闷疼,色红皮破,不当触犯偶犯之,痛引脑巅。

二香饮治风暑病,苏叶藿香白茯苓,扁豆厚朴陈半草,腹芷桔连香薷灵。麻疹呕吐者,由于火邪内迫,胃气冲逆也,须以竹茹石膏汤和中清热,其吐自止。

(百合丹)百合天门冬杏仁炒去皮尖木通桑白皮炒甜葶苈石膏各五钱大黄三钱 以上为细末,炼蜜丸如菉豆大,量儿大小服之,临卧滚白水迭下。每生于两旁牙缝,肿起一粒,形如粟米,痛连腮项。

加味六君虚五□,人参白术共炮姜,陈半茯苓炙甘草,升麻柴胡肉桂良。至于头乃诸阳之首,诸书俱云禁灸,若误灸逼毒入里,令人痰喘上涌,反加大肿。

但此证久则必虚,当研细末,雄猪胆汁和丸,如梧桐子大。水泻者,皆因脾胃湿盛,以致清浊不分,变成水泻之证,其候小便短涩,懒食溏泻色黄,宜用胃苓汤以除湿,若泻久不止,则用升阳除湿汤治之,其证自愈。

Leave a Reply