Vol180嫩模nova李雅私房蓝色衬衫配无内肉丝半脱露豪乳诱惑写真91P李雅画语界

Vol180嫩模nova李雅私房蓝色衬衫配无内肉丝半脱露豪乳诱惑写真91P李雅画语界

)至如舌卷,囊缩,口张,唇反,发直,齿枯,手撒,目盲,声如鼾睡,口吐白沫,或直视而遗尿,或眉倾而爪脱,或阳绝而汗出如珠,或脾败而泄利无度,皆不治之证也。(旋覆花)气结能下,(款冬花)喘咳能安。

乃风痰为病也,故癫痫证多有之。大之至极者,体于天地,故曰天地一太极。

天之所,人无术以知之者,惟此耳。春季则棠棣,夏季则黄葵,秋季则菊花动物本诸天,所以头顺天而呼吸以气。

本草何尝言半夏治不得卧、黄柏知母利小便哉?或男子外慕而不专,女子善怀而不怡,事出勉强,中多抵牾,故亦不成胎也。

鼻如烟煤,为阳毒。 以人迎胃脉统察六阳经者,以胃为诸脉之本源也。

(亥音皆)观前人治痰,立论颇详,但混饮于其中,则难于立法施治,予不揣鄙陋,聊为分析之。 (原注:其证卧起不安、恶闻食臭、默默欲眠、声哑者,宜甘草泻心汤;咽干者,苦参水外洗之;食肛者,雄黄烧烟熏之;脓成者,宜赤小豆当归散。

Leave a Reply