Vol650嫩模果儿西双版纳旅拍暗色灯光下皮质情趣内衣惹火诱惑写真56P果儿尤蜜荟

Vol650嫩模果儿西双版纳旅拍暗色灯光下皮质情趣内衣惹火诱惑写真56P果儿尤蜜荟

若病未大虚,而上身汗者,责在气分有热,下身汗者,责在血分有火,不可拘执,务在这阴阳互根处理会。法宜大剂回阳为要,切不可按寻常脚证治之。

昼则日行于上,而月伏于下,夜则月行于上,而日伏于下,人身气血同然。邪由外入,或从风化,从燥化。

[1]势原本作"热",据文义改。因阳虚者,盖以阳衰则不能镇纳僭上之阴,阴邪过盛,势必与阳相拒,一切经火烹调之物,皆不能容,故下喉数刻,或二三时乃仍吐出。

此是阳浮于上,不安其宅,今得同气之物以引之,必返其舍。此由阳明之热,陷入厥阴,阳明主润宗筋,宗筋为热所功,弗荣而急引舌睾丸,故舌卷囊缩,此为热极,故宜急下以存阴也。

顶痛多兼干呕吐涎,爪甲、唇口青色、肢冷腹痛。阳明主肌肉,邪气遏郁,热毒愈旺,忽然发泄,轻则疹痒,重则斑点,或如桃花瓣,或如紫云色,大小块片不等。

三急下法存少阴将绝之阴。但见无神,眼之明也。

Leave a Reply