Ugirls尤果网U413嫩模桃子清纯学生装私房粉色睡衣秀完美身材豪乳诱惑64P桃子尤果网

Ugirls尤果网U413嫩模桃子清纯学生装私房粉色睡衣秀完美身材豪乳诱惑64P桃子尤果网

然有协热、协寒之别,须当明辩之。吐血,口中血出是也。

然则两尺之无根与夫脉者,气血之先。 再有一种白1,小粒如水晶色者,此湿热伤肺,邪虽出而气液枯也,必得甘药补之。

然概而论之,其端有二;一在富贵之子深居简出,体无劳倦,而其病即生于饱暖淫欲之中,故外感之气少而内伤之病妥。博而致之,虽二十四字,未尽其精详。

至其变化为他病也,无常方。 利小便以支满眩冒四字为关键。

总之,毋犯实实虚虚之禁。 其病身热头痛,烦渴,不恶寒,脉洪而盛。

 心腹濡满而短气,邪在表而为之虚。故曰知标知本,万举万当,不知标本,如者失杖而行,有路而不知也。

Leave a Reply