VOL071童颜巨乳模特baby贝贝42Pbaby贝贝尤物馆

VOL071童颜巨乳模特baby贝贝42Pbaby贝贝尤物馆

性滑利,疗小儿头疮,久服轻身不饥。《抱朴子》云∶凡服药千称,三牲之养,而不知房中之术,亦无所益也。

缘肺者,统诸气,心之盖,脏之长,君之相傅,而治节之所由系焉。又《虾蟆经》云∶甲丙戊庚壬皆阳日也,乙丁己辛癸皆阴日也。

《葛氏方》云∶欲令阴痿弱方。又云∶厨膳勿脯肉丰盈,恒令俭约,饮食勿多食肉,生百病。

”此五脏五腑五行正配合者也。或因惊,或因怒,而动其痰火。

脾合胃,胃者,肉其应。《尔雅》曰∶“渎者,独也,各独出其所而入海也。

玉茎入玉门自然生热,且急妇人身当自动摇,上与男相得,然后深之。 故王海藏治饮冷伤脾吐血,以理中汤理治中脘,分利阴阳,此亦理治内衄之法也。

Leave a Reply