gif成人深夜福利动态图

gif成人深夜福利动态图

若肺热脉数者,非所宜也,合主二母散。是方也,惟伤寒内有实热者可用之。

仲景法∶太阳伤寒,治以麻黄汤;太阳中风,治以桂枝汤。又有夏月伤暑之病,虽属外感,却类内伤,东垣所谓清暑益气是也;又有因暑热而过食冷物以伤其内,或过取风凉以伤其外,此则非暑伤人,乃因暑而致之病,治宜辛热解表,辛温理中之药,却以伤寒治法相类者也。

 本方加人参、白术,名六君子汤∶治气虚有痰。宿姜等之,一以醒脾,一以制半夏之毒尔。

凡蜈蚣伤,取大蜘蛛放伤处,吸去其毒,即投蜘蛛于水中,令吐毒以全其命。 舍斯道之奥,宝斯道之粗,安望其术之神良也!余年十五志医术,逮今十有八稔,惧辱医名,蚤夜遑遑,惟经论是,不敢自是,之方,犹弗达也。

大抵只宜用补养,若以外感风邪治之,宁免实实虚虚之祸乎。此手太阴、足少阴药也。

或曰肾气丸实补肝药也,肾为肝母,子虚则补母之义,古云,肝肾之病,同一治也。内伤者调其中,藿香、白术、茯苓、陈皮、甘草、半夏、浓朴、桔梗、大腹皮,皆调中药也,调中则能正气于内矣;外感者疏其表,紫苏、白芷,疏表药也,疏表则能正气于外矣。

Leave a Reply