Vol328嫩模张恬恬秀完美身材32P张恬恬美媛馆

Vol328嫩模张恬恬秀完美身材32P张恬恬美媛馆

中气虚寒者,前方加炮姜。 若作泻少食,或小便色赤,胃经虚热也,用七味白术散。

凡有热者,水气在表也,可汗之。胃气虚不能运化水谷者,六君子加木香。

 治法∶风暑之邪,从外而入,宜解散之,解表后,即宜扶持胃气。 用异功散加芎、归、黄,其汗顿止;又用补中益气汤而痊。

九味地黄丸治肾疳。先兄谓脾肺气虚而肝胆邪盛,以六君子加柴胡、升麻治之,乃发于寅卯时,此肝邪自旺也。

 若既下而食少饮汤,或腹作胀者,此脾气内虚也,宜用白术散补之。蛔疳者,皱眉多啼,呕吐青沫,腹中作痛,肚腹青筋,唇口紫黑,头摇齿痒。

一小儿伤食,作泻腹胀,四肢浮肿,小便不利,先用五苓散加木香,旬余诸症渐退。后因伤乳吐泻,面色或青或白,手足并冷,属脾气虚寒,用六君子、木香、干姜而愈。

Leave a Reply