No2892气质美女Carry私房性感白色内衣配开档黑丝裤袜秀玲珑身材写真68PCarry秀人网

No2892气质美女Carry私房性感白色内衣配开档黑丝裤袜秀玲珑身材写真68PCarry秀人网

本条无目疼鼻干之经病,又无尺寸俱长之表脉。伤寒酒病桂勿与,呕吐不已血脓鲜,尺迟服麻致漏汗,恶风肢急小便难,微弱汗风青龙发,厥惕悸眩热仍然,身振振欲擗地,桂加附子真武痊。

少阳中风,两耳无所闻,目赤,胸中满而烦者,不可吐、下,吐、下则悸而惊。结与代皆为阴脉,伤寒有此,所谓阳证见阴脉者死矣。

当不能通调水道,而小便反利者,是膀胱不藏,水泉不止也。大烦躁扰者,是阴出之阳,非阴极而发也。

六七日当解不解因转属阳明,是藏气实而不能入,还之于府也。关门不闭,故自利。

此热虽发汗厥后,而阳能胜阴,故厥利自止而不复发。甘以补元气,酸以收逆气,辛以散邪气,故以为君。

 若加烧针,心怵惕,烦躁不得眠。同是不能食,而太阴则满、厥阴则饥,同是一吐,而太阴吐食、厥阴吐蛔,此又主脾、主肝之别也。

Leave a Reply