MEYD–605中文字幕

MEYD–605中文字幕

此皆治实热之例也,余尝治之。若窜视惊悸,切牙足热,肾乘心也,用安神丸。

或病久,小便不利,或四肢浮肿者,脾肺之气虚,不能通调水道也,用金匮加减肾气丸主之。有禀父肾气不足而言迟者;有乳母五火遗热闭塞气道者;有病后津液内亡,会厌干涸者;亦有脾胃虚弱,清气不升而言迟者。

盖心为脾母,脾为心子,然心既病则脾土益钱氏生犀散治心经虚热。盖齿属肾,肾虚受热,疳火上炎,致口臭齿黑,甚则龈烂牙宣。

 怒动肝火者,小柴胡汤。治法∶因惊者,用雄朱化痰定喘丸,佐以天麻定喘。

 又六十四日为二大蒸,计四百四十八日。肾属水主于骨髓,所藏者精,气之轻浮能上而不能下,精之沉重能下而不能上,此物性之自能。

 不信,乃用解散之药,果项强口噤,汗出不止,手足并冷,遂用五味异功散加柴胡、木香治之,渐愈。余又曰∶频年以来,倭夷弗靖,丘墟村落之民,耕织之所根据者,十亡二三也。

Leave a Reply