No4187新晋模特夏沫沫tife私房白色情趣护士装秀火辣身材豪乳诱惑写真48P夏沫沫秀人网

No4187新晋模特夏沫沫tife私房白色情趣护士装秀火辣身材豪乳诱惑写真48P夏沫沫秀人网

因气而成水肿,分气香苏饮。其初多寒,止见顽麻,其后湿郁成热,遂为肿痛。

今乃以渐上犯,则邪盛阳虚可知。风寒之邪,视诸经筋脉之虚而中之,左虚则左受寒,筋脉急引而斜,右虚反此。

 抽搐,风木曲直之象也;握搦切牙,病患禁当之情也。又观《景岳全书》论阳虚喉痹谓∶非喉痹因于阳虚,乃阳虚由于喉痹,缘患喉痹而过服寒凉,或艰于饮食,致中气虚寒暴脱,声如鼾,痰如拽锯,宜人参汤救之云云。

故善治痰者,不治痰而治气,气顺则一身之津液亦随气而顺矣。血虚者,汤加地骨皮。

或谓上世人所禀浓实,可任攻伐;晚近人所禀薄弱,止宜温补,谬也。易老用桂枝加芍药汤。

盖取其收敛肝之散满,且有桂可制其寒也。移时气下而寤,名曰郁胃,白薇汤、仓公散。

Leave a Reply