Vol185女神刘钰儿私房空乘黑丝制服17P刘钰儿尤蜜荟

Vol185女神刘钰儿私房空乘黑丝制服17P刘钰儿尤蜜荟

得热则泄,得故卫气不荣,有所系止,而结瘕在内贴着,其延久不已,是名肠覃也。转输于二脏之中,以制水生金者,悉属于脾。

气受偏萃,与之补之。龟壳十斤或数十斤,水浸五七日,视上黑皮浮起,即取刮净纯白。

至牛马六畜中毒,亦以此救之,无不效。宜茵陈汤加减主之。

是知女人以血胜气者为贵。有死血阴毒在中,则不痛。

四制香附丸治妇人女子,经候不调。阴络伤则血内溢,血内溢则后血。

 如欲急用,辰日亦可。若毒深针浅,脓不得出。

Leave a Reply