sugar小甜心CC宅男女神

sugar小甜心CC宅男女神

凡肾水膀胱不足,诸痿厥无力,于黄汤中加用,使两足膝中气力涌出,痿弱即愈。其木严冬不凋,叶生五刺,其子正赤。

巴旦杏仁则甘平无毒,能止咳下气,消心腹逆闷。根主腹中寒热邪气。

凡炼蜜,炭火慢炼,掠去浮沫至滴水成珠为度。 肺虚无火,因风寒而嗽者服之,风邪反闭固不散而成久嗽者有之。

桂枝调和营卫,解散风邪而无过汗伤表之厄,真药中之良品,允为汤液之祖也。 详血从内出外治,何能即应?

生捣能浣油腻,同水捣浆衣杀虫虱,去痰涤垢之功可例推矣。 子甘酸,皮涩温无毒。

弘景治温病发困笃,用以去肠,生捣一二枚,啜其汁无不瘥者。发明天门冬手太阴肺经气分药。

Leave a Reply