Ugirls尤果网T035尤果网助力女神程瑜西等八大美女性感私房写真80P程瑜西尤果网

Ugirls尤果网T035尤果网助力女神程瑜西等八大美女性感私房写真80P程瑜西尤果网

治食气不语,若发热胸满,手足或冷或热,唇不焦,口不渴,右脉滑大不数,或反沉伏,先用吐法,随用理气稍滞,如保和散、枳桔平胃散加石菖蒲、白豆蔻。邪在少阳,则结聚半表半里,而胸胁满呕,故用和解,以开结聚。

若表邪未散,即内有积热者,亦止宜羌活冲和汤等和解,未可用清凉。若食滞中焦,宜消导,忌寒凉。

痧内伏,上身热而呕吐足冷,即身热多汗,脉见沉数,口舌生苔而两足独冷,此前书未有。 苟非存心有恒者,可轻议哉!何则?

虽下之,腹满如故。伤寒服汤药,下利不止,心下痞硬,服泻心汤已。

汗后烦热,不可再汗,下后烦热;不可再下。 未止者,四日后下之,此作协热利也。

若初起恶心胀痛,宜先吐之,随用消食化痰,不用苦寒抑遏。此从麻黄杏仁方中,化出治法。

Leave a Reply