Vol465嫩模婠婠么都市OL风格半脱露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真43P婠婠么模范学院

Vol465嫩模婠婠么都市OL风格半脱露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真43P婠婠么模范学院

发明仲景治阴阳易病,身重少气腹急,引阴膝胫拘急者,烧散主之。发明桑叶清肺胃去风明目,取经霜者。

用乌药顺气散者,先疏其气,气顺则风散也。法当以热下之则寒去利止,自后每用以治泄痢结聚诸病,多有不泻而病痊者,妙在得宜耳。

然惟实证为宜,虚者禁用,以其味苦大伤胃中冲和之气也。又能杀虫治疟。

或言竹沥性寒仅可施之热痰,不知入于附桂剂中,未尝不开发湿痰寒饮也。《本经》主伤中除痹下气,补五脏,虚劳羸瘦,强阴益精,久服浓肠胃。

长柄胡芦烧灰存性,腋下瘿瘤研末擦之,以愈为度。胡葱化五石,消桂为水,疗肿毒。

 发明干姜禀阳气之正,虽烈无毒,其味本辛,炮之则苦,专散虚火。 《大明》言,壮筋骨,助阳气,补虚劳,健腰膝,益颜色。

Leave a Reply