kk午夜大片

kk午夜大片

腑之手足六经为阳,脏之手足六经为阴。一润宗筋为阳,一灌溪谷为阴。

刺毛虫毒疼痛不已,蚯蚓泥干搽。大便秘加大黄、竹沥。

牛肉毒甘草煮汁饮之,即解。去滓,入滑石末一帖,搅匀,食前温服。

手足拘挛,疼痛,行履艰难,憎寒发热,自汗恶风。待其自醒,即神魂定矣。

对金散治偏正头风。只宜黄白粱米,稀粥,软饭,瓜荠萝卜姜酱,及酥烂洁净猪羊等肉。

脚肿加五加皮、木瓜、防己。肺喜乐无极则伤魄。

Leave a Reply